W grudniu 2012 roku Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał decyzję o dopuszczeniu do obrotu produktu leczniczego Sativex, zawierającego Delta-9-tetrahydrocannabinolum oraz Cannabidiolum.


Sativex - lek z marihuany


Sativex, produkowany przez firmę GW Pharma Ltd z Wielkiej Brytanii, jest pierwszym lekiem tego typu dopuszczonym do obrotu w Polsce. Będzie on stosowany w celu łagodzenia umiarkowanych oraz ciężkich objawów spastyczności u pacjentów cierpiących na stwardnienie rozsiane, u których stosowanie innych leków okazało się nieskuteczne.

Podobnie jak inne leki zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe, Sativex będzie wydawany z przepisu lekarza na tzw. różową receptę (Rpw.), inaczej zwaną receptą z wtórnikiem. Są one używane w przypadku leków, co do których zachodzi prawdopodobieństwo niewłaściwego stosowania, prowadzącego do nadużywania, uzależnienia lub stosowania w nielegalnych celach. Recepty takie wymagane są w przypadku przepisania przez lekarza np. morfiny czy fentanylu i stanowią druki ścisłego zarachowania.

Skuteczność Sativexu, który ma postać aerozolu, została potwierdzona przez badania kliniczne. Jest on dopuszczony do obrotu w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Niemczech, Danii, Czechach, Szwecji, Nowej Zelandii oraz Kanadzie. Przeciwwskazania do jego stosowania to: schorzenia psychiczne stwierdzone u pacjenta lub w najbliższej rodzinie, nadwrażliwość na kannabinoidy oraz karmienie piersią w przypadku kobiet.

Zastosowanie Sativexu w celach leczniczych pokazuje, że substancje psychoaktywne mogą być wykorzystywane do celów terapeutycznych. Pod warunkiem jednak bezspornego udowodnienia ich skuteczności w terapii.


Sativex - lek z marihuany